Tagged: סטים

המדריך: כמה חזרות צריך לעשות?

כמה סטים וחזרות צריך לעשות? תשובה פשוטה: לא כולל מערכת חימום או שתיים, אני ממליץ. 3 עד 5 סטים לכל תרגיל. 8 עד 12 חזרות לסט שאתה מתחיל. תשובה ארוכה יותר:  מה זה בעצם...